Tingimused ja reeglid

II rahvusvaheline noorte kitarristide konkurss "Tallinn 2013" toimub 15.-19. juulil 2013 Tallinnas, Mustpeade Majas (Pikk 26, vaata kaardil).

Konkursil võivad osaleda klassikalise kitarri mängijad kogu maailmast, kes on sündinud pärast 1977. aastat (kaasa arvatud). Konkurss on publikule avatud.

Konkursi žüriisse
kuuluvad viis Euroopa juhtivat kitarristi ja klassikalise kitarri eriala õppejõudu: Evgeni Finkelstein (Venemaa), Reinbert Evers (Saksamaa), Heiki Mätlik (Eesti), Kari Äikäs (Soome), Jan-Olof Eriksson (Rootsi).

Konkursil võisteldakse viies vanuserühmas (vanust arvestatakse 1. jaanuari 2013 seisuga):
I grupp    sündinud 2002 ja hiljem  (kuni 10-aastased)
II grupp   sündinud 2000-2001  (11-12-aastased)
III grupp  sündinud 1997-1999  (13-15-aastased)
IV grupp   sündinud 1993-1996  (16-19-aastased)
V grupp    sündinud 1977-1992  (20-35-aastased)

Konkurss on ühevooruline kõikides vanuserühmades.

Nõudmised kavale:

Кava peab koosnema vähemalt kahe erineva ajastu autori loomingust. Osalejal tuleb esitada Eesti helilooja Robert Jürjendali pala, mis saadetakse igale osalejale e-maili teel ning mis on osalejatele kättesaadav alates aprilli lõpust konkursi kodulehel. Kogu kava tuleb esitada peast.

Kava ajaline kestus (koos kohustusliku looga) on vanuserühmade lõikes järgmine:
I grupp      5 kuni 8 minutit
II grupp     7 kuni 11 minutit
III grupp   10 kuni 15 minutit
IV grupp    13 kuni 19 minutit
V grupp     16 kuni 25 minutit

Kava kestust arvestatakse esimese teose esimesest helist kuni viimase teose viimase helini. Aja lõppemisel on žüriil õigus esinemine katkestada.

Kohustusliku pala ligikaudne kestus:

I grupp - 1 minut
II grupp - 1,5 minutit
III grupp - 2 minutit
IV grupp - 2,5 minutit
V grupp - 3 minutit

Osalejate esinemisjärjekord loositakse 15. juunil 2013 sõltumatute vaatlejate juuresolekul ning avaldatakse konkursi kodulehel, et osalejad saaksid paremini planeerida oma tulekut Tallinnasse. Palume tutvuda ka ajakavaga.

Registreerumine ja osavõtutasu:
Kõik osalejad peavad 5. juuniks 2013 täitma konkursil osalemise ankeedi, mis on saadaval konkursi kodulehel. Konkursil osaleja loetakse registreerituks, kui korraldaja on talle saatnud e-maili kinnitusega osavõtu kohta. Muudatused esineja kavas on lubatud kuni 15. juunini 2013. Pärast seda kava enam muuta ei saa, küll aga võib esinemisel muuta esitatavate teoste järjekorda.

Esineja peab saatma e-maili teel oma foto konkursi bukleti jaoks ning tasuma osavõtutasu ülekandega Eesti Kitarriseltsi arvele. Osavõtutasu saab maksta ka kohapeal. Osavõtutasu suurus I, II, III ja IV vanuserühmas on 15 € ning V vanuserühmas 28 €.

Kõik konkursil osalejate ning nende saatjate ja õpetajate transpordi-, elamis-, toitlustus- ja muud kulud kannavad konkursist osavõtjad ise. Palun tutvuge ka konkursi sponsorite ja koostööpartnerite pakutavate märkimisväärsete allahindlustega.

Hindamine:

Konkursil osalejaid hindab 5-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad Euroopa juhtivad kitarristid ja õppejõud. Žüriil on õigus osaleja esinemine katkestada. Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele. Igas vanuserühmas kuulutatakse välja laureaadid (I, II ja III koht) ning diplomandid. Žüriil ja konkursi toetajatel on õigus välja anda eripreemiaid ja grand prix. Iga vanuserühma tulemused avalikustatakse konkursipäeva õhtul, välja arvatud IV grupi tulemused, mis tehakse teatavaks koos V grupi tulemustega konkursi lõpuõhtul.

Konkursi auhinnad:
Laureaadid ja diplomandid saavad auhinnad konkursi toetajatelt ja sponsoritelt. Konkursil rahalisi preemiaid ei jagata, välja arvatud grand prix 2000 eurot, mida on õigus vastava tasemega interpreetide puudumisel mitte välja anda. Grand prix võitja tehakse teatavaks konkursi lõpuõhtul.


Konkursi korraldaja jätab endale õiguse teha vajalikke muudatusi ajakavas. Samuti on korraldajal õigus teha täpsustusi konkursi reglemendis. Osavõtjaid informeeritakse muudatustest e-posti teel ja konkursi kodulehel. Võimalike erinevuste puhul tõlgetes lähtutakse konkursi reglemendis ingliskeelsest tekstist.